Zástupca autodromu Josef Zajíček v priebehu rokovania oznámil, že prijaté všeobecne záväzné nariadenie berie spoločnosť Autodrom Most na vedomie, ale vyjadril nesúhlas s jeho obsahom. Konkrétne dôvody nesúhlasu budú mestu zo strany autodromu oznámené v písomnej forme čo najskôr.

V nadväznosti na platnosť spomínanej vyhlášky sa tiež zástupca spoločnosti Autodrom Most pýtal na podmienky žiadostí o prípadne výnimky týkajúce sa akcií, ktoré by sa mali uskutočniť počas nedieľ a štátnych sviatkov. Táto problematika bola prerokovaná a zároveň bola zo strany mesta odovzdaná metodika, ako v týchto prípadoch postupovať.

Vyhlásenie spoločnosti AUTODROM MOST k

Vyhlásenie spoločnosti AUTODROM MOST k "protihlukovej" vyhláške mesta Most

Mostecká radnica včera prijala 41 hlasmi z celkových 43 protihlukovú vyhlášku, ktorá má značne obmedziť prevádzku autodromu. ...

Čítať článok

V otázke ďalšieho postupu autodromu k spomínanej problematike bola konzultovaná možnosť spoločného rokovania zástupcov spoločnosti Autodrom Most, mesta Most a ďalších subjektov, akým je napr. Spolok Zdravie pre Most. Zo strany mesta Most bolo potvrdené, že vedenie mesta je pripravené sa prípadného rokovania zúčastniť.

K tomuto vyjadreniu mesta Most (pozri vyššie) spoločnosť Autodrom Most dopĺňa nasledujúce.

Vo veci odovzdania konkrétnych dôvodov nesúhlasu s obsahom všeobecne záväznej vyhlášky o regulácii hlučných činností oznamujeme, že tieto podklady budú vo forme odborných právnych posudkov, ktorých závery vedú k oprávnenej pochybnosti o relevantnosti obsahu spomínanej vyhlášky.

Svojich partnerov, klientov a zákazníkov zároveň ubezpečujeme, že všetky svoje zmluvne uzavreté záväzky splníme.