Mostecký autodrom preto vydal nasledovné vyhlásenie:

„Urobili sme všetky kroky, aby sme pri nedeľnej akcii dodržali hlukové limity na verejnom priestranstve, ktoré sú stanovené zákonom. Merali sme napríklad hluk motorov vybraných áut či motocyklov pri vjazde na pretekársku dráhu, riešime aj priepustnosť trate, teda maximálny počet áut či motocyklov na dráhe v určitom čase.

Všeobecne však záväzné nariadenie o regulácii hlučných činností považujeme za nezákonné, naši právnici už podali podnet k pozastaveniu jej účinnosti.

Radi by sme uviedli aj opatrenia, ktorými sa snažíme eliminovať v maximálnej možnej miere hluk z areálu autodromu. Máme už projekt na prvý z protihlukových stien a požiadali sme o stavebné povolenie. Jej umiestnenie vychádza z odborných posudkov tak, aby bola čo najviac účinná. Ide o prvú z plánovaných stien. Počítame tiež napríklad s výsadbou drevín alebo vybudovaním zemného valu. Opatrenia si celkovo vyžiadajú niekoľko desiatok miliónov korún. „