O čo hráme?

Hráme o tri produkty od Varta Consumernerozbitnú powerbanku Indestructible Powerpack 6000, nerozbitné profi svietidlo Indestructible 1 Watt LED Light 3AAA a sadu 4 nabíjacích AAA batérií a malú powerbanku v ružovej farbe Powerpack 2.600 mAh!

nerozbitna-powerbanka-varta-3

Súťažná otázka

TIP: Odpoveď hľadajte na webe Varta Consumer.

Pravidlá:
 • Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá v čase konania súťaže správne odpovie na zadanú otázku a uvedie platnú e-mailovú adresu, celé meno a telefón.
 • Výhercom súťaže sa stáva osoba, ktorá správne odpovie na zvolenú otázku a v čase ukončenia súťaže bude vylosovaná usporiadateľom súťaže.
 • Výherca 1. miesta získa nerozbitnú powerbanku Indestructible Powerpack 6000, 2. miesta získa nerozbitnú profi baterku Indestructible 1 Watt LED Light 3AAA a sadu 4 nabíjacích AAA batérií a 3.miesto získa malú powerbanku Powerpack 2.600 mAh od Varta Consumer.
 • Každý výherca bude kontaktovaný ihneď po ukončení súťaže, a to najneskôr do 30. 12. 2016 20:00.
 • Výherca bude o výhre informovaný elektronicky, a to oznámením na poskytnutú e-mailovú adresu.
 • Zo súťaže sú vylúčení všetci redaktori, spolupracovníci a rodinní príslušníci servera Silničnímotorky.cz
 • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 • Účasť v súťaži, ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou, ani alternatívne plniť v peňažnej forme. Súťaž sa týka len tohto jedného termínu.
 • Súťaž prebieha od 26. 12. do 28. 12. 2016 22:00 hod.
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť EXCEL INVEST s.r.o., IČO: 035 71 564.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.
 • Súťažiaci súhlasí s použitím svojich osobných údajov a súčasne súhlasí s ich zaradením do databázy Organizátora. Ďalej súhlasí s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely Organizátora, tj. napr. zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., ktoré môže bezplatne kedykoľvek na adrese Organizátora odvolať. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na Organizátora obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.