O čo hráme?

Hráme o jeden nôž Gerber StrongArm Coyote s hladkým ostrím v hodnote 2320 Kč, ku ktorému navyše získate gravírovanie podľa vlastného výberu v hodnote 500 Kč od Armed.cz!

soutez-nuz-gerber

Ďalšími cenami sú balíčky energetických nápojov a tyčiniek od Big Shock.

Poznámka: Vzhľadom k termínu ukončenia súťaže po 24.12. s prípadnou výhrou prosím nepočítajte ako s vianočným darčekom. Ďakujeme za pochopenie.

Súťažná otázka

TIP: Odpoveď hľadajte na webe Armed.cz

Pravidlá:

 • Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá v čase konania súťaže správne odpovie na zadanú otázku a uvedie platnú e-mailovú adresu, celé meno a telefón.
 • Výhercom súťaže sa stáva osoba, ktorá správne odpovie na zvolenú otázku a v čase ukončenia súťaže bude vylosovaná usporiadateľom súťaže.
 • Výherca 1. miesta získa 1x nôž Gerber StrongArm Coyote s hladkým ostrím od Armed.cz, 2. a 3. miesta získa balíček od Big Shock.
 • Každý výherca bude kontaktovaný ihneď po ukončení súťaže, a to najneskôr do 28. 12. 2016 20:00.
 • Výherca bude o výhre informovaný elektronicky, a to oznámením na poskytnutú e-mailovú adresu.
 • Zo súťaže sú vylúčení všetci redaktori, spolupracovníci a rodinní príslušníci servera Silničnímotorky.cz
 • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 • Účasť v súťaži, ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou, ani alternatívne plniť v peňažnej forme. Súťaž sa týka len tohto jedného termínu.
 • Súťaž prebieha od 23. 12. do 26. 12. 2016 22:00 hod.
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť EXCEL INVEST s.r.o., IČO: 035 71 564.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.
 • Súťažiaci súhlasí s použitím svojich osobných údajov a súčasne súhlasí s ich zaradením do databázy Organizátora. Ďalej súhlasí s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely Organizátora, tj. napr. zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., ktoré môže bezplatne kedykoľvek na adrese Organizátora odvolať. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na Organizátora obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.