Výhercovia

Hodinky JVD získava Petr Chytil, balíček od Autodromu Most získava Aneta Biskupová a balíčky od Big Shock získavajú Roman PetrášJosef Pour a Leopold Vala. Všetkým výhercom gratulujeme.

O čo hráme?

Hlavnou cenou sú kvalitné hodinky od českej spoločnosti JVD, konkrétne model Seaplane CORE JVDW 83.3. Tieto vysoko odolné a spoľahlivé náramkové hodinky-chronografy určené do extrémnych podmienok na svojej ruke v januári povezie motocyklový dakarský nováčik Lukáš Kvapil. A vy môžete voziť presne tie isté!

hodinky-jvdw_83_3-859x1280

Ďalšími cenami sú darčekový balíček od Autodrom Most, ktorý do súťaže venoval vybrané darčekové predmety zo svojho fan-shopu a tiež balíčky od Big Shock s energetickými nápojmi a tyčinkami.

Súťažná otázka

TIP: Odpoveď hľadajte na webe JVD

Pravidlá:

 • Súťažiacim sa môže stať jedine fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá v dobe konania súťaže správne zodpovie na zadanú otázku a uvedie platnú e-mailovú adresu, celé meno a telefonický kontakt.
 • Výhercom súťaže sa stáva osoba, ktorá správne zodpovie na zvolenú otázku a v dobe ukončenia súťaže bude vylosovaná usporiadateľom súťaže.
 • Výherca 1. miesta dostane 1x náramkové hodinky Seaplane CORE JVDW 83.3, 2. miesta 1x darčekový balíček od Autodróm Most a 3. – 5. miesta 1x darčekový balíček Big Shock
 • Výherca bude kontaktovaný ihneď po ukončení súťaže, a to najneskôr do 13. 12. 2016 20:00.
 • Výherca bude o výhre informovaný elektronicky, a to oznámením na poskytnutú e-mailovú adresu.
 • Výherca je po prijatí výhry povinný sa s výhrou vyfotiť a odoslať fotografiu na e-mailovú adresu, z ktorej mu príde potvrdenie o výhre.
 • Zo súťaže sú vylúčení všetci redaktori, spolupracovníci a rodinný príslušníci serveru Cestnémotorky.sk
 • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 • Účasť v súťaži, ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani alternatívne plniť v peňažnej forme. Súťaž sa týka len tohto jedného termínu.
 • Súťaž prebieha od 6. 12. do 11. 12. 2016 22:00 hod.
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť EXCEL INVEST s.r.o., IČ: 035 71 564.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a ustanovenia náhrady.
 • Súťažiaci súhlasia s použitím svojich osobných údajov a súčasne súhlasia s ich zaradením do databázy Organizátora. Ďalej súhlasia s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely Organizátora, t.j. napr. zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., ktoré môže bezplatne kedykoľvek na adrese Organizátora odvolať. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na Organizátora obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.